Rekisteröidy palveluun

Tarvitset rekisteröitymiseen ja palvelun käyttämiseen ainoastaan käyttäjätunnuksen ja sähköpostiosoitteen.

Lähetä aktivointikoodi uudelleen

Please enter your registered email address here so that we can resend you the activation link.

Käyttöehdot ja tietosuoja

Rekisteriseloste

Tietosuojalain(1050/2018) mukainen rekisteriseloste.

Yleistä

SOMEGA on sosiaalisen median alusta. Palvelu sisältää sosiaalisista palveluista tuttuja elementtejä. Palvelu ei sisällä toiminta virrassa näkyviä mainoksia. Palvelu on beta-testaus vaiheessa, joten ajoittaisia kehitystyöstä johtuvia toimenpiteitä ja muutoksia saattaa esiintyä.

Evästeet

Kun kirjaudut sisään asetamme useita evästeitä, jotka tallentavat kirjautumis- sekä näyttöasetuksesi. Kirjautumisevästeet poistetaan kahden vuorokauden kuluessa, näyttöasetuksiin liittyvät evästeet poistuvat vuoden päästä. Mikäli valitset “Muista minut” kirjautumisen yhteydessä, kirjautumistietojasi säilytetään kahden viikon ajan. Mikäli kirjaudut ulos, kirjautumiseen liittyvät evästeet poistetaan samassa yhteydessä.

Muilta sivustoilta upotettu sisältö

Tämän sivuston artikkelit voivat sisältää upotettua sisältöä (esimerkiksi videoita, kuvia, artikkeleita jne.). Toisilta sivustoilta tuodun upotetun sisällön avaaminen on verrattavissa siihen, että vierailija itse kävisi kolmannen osapuolen sivustolla.

Nämä sivustot voivat kerätä tietoa sinusta, käyttää evästeitä, upottaa kolmannen osapuolen seurantaevästeitä ja monitoroida vuorovaikutustasi upotetun sisällön kanssa, mukaan lukien vuorovaikutuksen seuranta jos ja kun olet kirjautunut käyttäjänä sivustolle. Emme ole vastuussa mistään tällä sivustolla olevasta käyttäjien linkittämistä kolmannen osapuolen sisällöstä.

Kenelle jaamme tietosi

Emme jaa käyttäjätietojasi kolmansille osapuolille.

Kuinka kauan säilytämme tietoa

Mikäli jätät kommentin, kommenttia ja sen metatietoa säilytetään toistaiseksi. Tämä tehdään siksi, että voimme tunnistaa ja hyväksyä seuraavat kommentit automaattisesti sen sijaan, että säilyttäisimme ne moderointijonossa.

Tallennamme rekisteröityneiden käyttäjien käyttäjäprofiilien tiedot. Kaikilla käyttäjillä on mahdollisuus nähdä, muokata ja poistaa omia henkilötietojaan milloin vain. Ainoastaan käyttäjänimeä ei voi muuttaa. Verkkosivuston ylläpitäjät voivat nähdä ja muokata käyttäjäprofiilien tietoja.

Mitä oikeuksia sinulla on omaan tietoosi

Voit ladata koostetiedoston omista henkilötiedoistasi, sisältäen kaiken henkilötiedon, jonka olet meille antanut. Koostetiedosto sisältää kaiken palveluun kirjaamasi postaukseet ja tiedot. Voit poistaa käyttäjätilisi jolloin tietosi poistetaan automaattisesti. Voit myös pyytää henkilötietojesi poistoa. Oikeus omien tietojen poistoon ei koske sellaista henkilötietoa, joka meidän on säilytettävä ylläpidollisista, juridisista tai tietoturvaan liittyvistä syistä.

Hyväksyttävä käyttö 

Sitoudut käyttämään sivustoa seuraavien ehtojen mukaisesti:

Et saa käyttää mitään ”syvälinkkejä”, ”page-scrape”-tekniikkaa, ”robotteja”, ”hakurobotteja” tai muita automaattisia laitteita, ohjelmia, algoritmeja tai menetelmiä, tai mitään samanlaista tai vastaavaa manuaalista prosessia päästäksesi käsiksi, hankkiaksesi, kopioidaksesi tai valvoaksesi mitään sivuston osaa tai sisältöä, tai millään tavoin jäljentää tai kiertää sivuston tai minkään sisällön navigointirakennetta tai esitysmuotoa, tai millään tavoin hankkia tai yrittää hankkia mitään materiaaleja, asiakirjoja tai tietoja, joita ei tarkoituksella ole asetettu sivustolle saataviksi. Pidätämme oikeuden valvoa ja estää kaikkea tällaista toimintaa ja käyttämällä sivustoa valtuutat meidät valvomaan sivuston ja sen sisällön käyttöäsi.

Et saa yrittää päästä luvattomasti käsiksi mihinkään sivuston osaan tai ominaisuuteen, tai mihinkään muihin sivustoon tai sen palvelimeen kytkettyihin järjestelmiin tai verkkoihin, tai mihinkään sivuston kautta tarjottuihin palveluihin hakkeroimalla, salasanoja ”louhimalla” tai muiden lainvastaisten keinojen avulla.

Et saa kartoittaa, tutkia tai testata sivuston tai minkään siihen kytketyn verkon haavoittuvuutta, tai murtaa sivuston tai minkään siihen kytketyn verkon turvallisuus- tai tunnistautumistoimenpiteitä. Et saa käänteisesti etsiä, jäljittää tai pyrkiä jäljittämään mitään tietolähteitä, joista toisia sivuston käyttäjiä, sivustolla vierailijoita tai muita asiakkaitamme koskevat tiedot on peräisin. Tämä kattaa myös kaikki sivuston tilit, jotka kuuluvat muille kuin sinulle. Et myöskään saa käyttää hyväksesi sivustoa tai mitään sen kautta saatavilla olevaa tai tarjottua palvelua tai tietoa millään tavalla, jonka tarkoituksena on paljastaa mitä tahansa muita tietoja – henkilöllisyydet ja henkilötiedot mukaan lukien, mutta niihin rajoittumatta – kuin omia tietojasi.

Sitoudut olemaan toimimatta millään tavalla, joka kohdistaisi sivuston rakenteeseen, järjestelmiimme tai verkkoihimme tai mihinkään sivustoon kytkettyihin järjestelmiin tai verkkoihin kohtuuttoman tai suhteettoman suuren kuormituksen.

Sitoudut olemaan käyttämättä mitään laitteita, ohjelmistoja tai ohjelmia häiritäksesi tai yrittääksesi häiritä sivuston tai minkään sivustolla suoritettavan tapahtuman asianmukaista toimintaa tai toisten käyttäjien sivuston käyttöä.

Et saa väärentää otsikoita tai muuten manipuloida tunnisteita salataksesi viestin tai lähetyksen alkuperää, jonka lähetät sivustolle, sivuston kautta tai sivustolla tarjottavan palvelun kautta tai sivuston kautta tarjottavan palvelun kautta. Et saa teeskennellä olevasi kukaan toinen henkilö, esittää edustavasi ketään toista henkilöä tai esittää olevasi kukaan toinen henkilö tai taho.

Et saa käyttää sivustoa tai mitään sen sisältöä mihinkään lainvastaiseen tai näiden käyttöehtojen kieltämään tarkoitukseen tai pyrkiäksesi toimimaan lainvastaisesti tai muulla tavalla, joka loukkaa meidän oikeuksiamme tai toisten oikeuksia.

Et saa kopioida, ladata, jäljentää, julkaista uudelleen, muotoilla tai lähettää millään muulla kuin henkilökohtaiseen, ei-kaupalliseen kotikäyttöösi välttämättömällä tavalla mitään sivustolla olevaa materiaalia.

Vastuu sivustolla olevista tiedoista

Kolmannen osapuolen sisältö. Emme ole vastuussa kenenkään muun tahon, mainostajat mukaan lukien, sivustolla julkaisemista materiaaleista, emmekä tue sitä.

Pidätämme oikeuden valvoa tehtyjä lisäyksiä ja saatamme vastata lähettämiisi viesteihin tai kommentoida niitä, kieltäytyä julkaisemasta tai poistaa mitä tahansa sisältöä oman harkintamme mukaisesti. Tietyn materiaalin poistamatta jättäminen ei ole osoitus siitä, että tukisimme kyseistä materiaalia tai hyväksyisimme sen.

Emme ole vastuussa mistään sivuston sisältämien tietojen tai ilmoitusten sisällöstä, oikeellisuudesta, ajoituksesta tai luotettavuudesta, tai käyttäjien antamista lausunnoista, neuvoista ja/tai mielipiteistä (ellei lainsäädäntö toisin määrää). Jos sinulla on toisen käyttäjän toimista tai ilmauksista johtuvia vaatimuksia, sitoudut kohdistamaan tällaiset vaatimukset ainoastaan kyseistä käyttäjää vastaan, ei meitä vastaan.

Pyrimme ylläpitämään sivustoa parhaan kykymme mukaan. Ellei laki toisin määrää, emme ole vastuussa sivuston laadusta, tarkkuudesta tai soveltuvuudesta tiettyyn tarkoitukseen, emmekä takaa, että sivustolla oleva materiaali tai sivustolla tai sen palvelimella olevat toiminnot toimivat keskeytyksettä tai viivytyksettä tai ovat virheettömiä, eivätkä sisällä viruksia tai ohjelmointivirheitä, tai ovat yhteensopivia minkään muiden ohjelmistojen tai materiaalien kanssa.

Olemme vastuussa vilpillisesti antamistamme vääristä tiedoista sekä huolimattomuudestamme aiheutuvista kuolemantapauksista tai henkilövahingoista. Emme ole vastuussa mistään muista menetyksistä tai vahingoista, joita sinulle tai kolmannelle osapuolelle saattaa aiheutua sinun sivuston käyttöösi liittyen tai sen tuloksena.

Vastuuvapauslauseke

EMME TAKAA, ETTÄ SIVUSTO TAI MIKÄÄN SEN SISÄLTÖ, PALVELU TAI TOIMINTO ON VIRHEETÖN JA KESKEYTYKSETÖN TAI ETTÄ KAIKKI PUUTTEET KORJATAAN TAI ETTÄ SINUN SIVUSTON KÄYTTÖSI JOHTAA TIETTYIHIN TULOKSIIN. SIVUSTO JA SEN SISÄLTÖ TOIMITETAAN SELLAISENAAN JA SAATAVUUDEN MUKAAN. KAIKKIA SIVUSTOLLA OLEVIA TIETOJA VOIDAAN MUUTTAA ILMAN ERILLISTÄ ILMOITUSTA. EMME VOI TAATA, ETTÄ SIVUSTOLTA LATAAMASI TIEDOSTOT TAI MUUT TIEDOT EIVÄT SISÄLLÄ VIRUKSIA TAI SISÄLLÄ HAITALLISIA OMINAISUUKSIA. KIISTÄMME KAIKKI TAKUUT MUKAAN LUKIEN KAIKKI TAKUUT TARKKUUDESTA, LOUKKAAMATTOMUUDESTA, MYYTÄVYYDESTÄ SEKÄ SOVELTUVUUDESTA TIETTYYN TARKOITUKSEEN. KIISTÄMME KAIKEN VASTUUN KOLMANSIEN OSAPUOLIEN TOIMISTA, LAIMINLYÖNNEISTÄ JA KÄYTÖKSESTÄ SIVUSTON JA/TAI MINKÄ TAHANSA PALVELUN KÄYTTÖSI YHTEYDESSÄ TAI SIIHEN LIITTYEN. SINULLA ON KOKONAAN VASTUU SIVUSTON JA KAIKKIEN SIIHEN LINKITETTYJEN MUIDEN SIVUSTOJEN KÄYTÖSTÄ. AINOA KEINOSI TAPAUKSISSA, JOISSA ET OLE TYYTYVÄINEN SIVUSTOON TAI SEN SISÄLTÖÖN, ON SIVUSTON TAI KYSEISEN SISÄLLÖN KÄYTÖN LOPETTAMINEN. TÄMÄ VASTUUNRAJOITUS ON OSA OSAPUOLIEN VÄLISIÄ SOPIMUSEHTOJA.

Yllä oleva vastuuvapauslauseke kattaa kaikki vahingot, vastuut ja vammat, jotka johtuvat mistä tahansa toimintaviasta, virheestä, puutteesta, keskeytyksestä, poistosta, viasta, toiminta- tai lähetysviiveestä, tietokoneviruksesta, tietoliikenneyhteysviasta, varkaudesta, tuhoutumisesta, luvattomasta pääsystä, muuntelusta tai käytöstä, johtui se sitten sopimusrikkomuksesta, oikeuden loukkauksesta, huolimattomuudesta tai mihin tahansa muuhun perustuvasta toiminnasta.

Pidätämme oikeuden ryhtyä seuraaviin toimenpiteisiin koska tahansa ilman erillistä ilmoitusta: (1) sivuston tai minkä tahansa sen osan muokkaaminen, sen toiminnan tai sinne pääsyn keskeyttäminen tai lopettaminen mistä tahansa syystä; (2) sivuston tai minkä tahansa sen osan muokkaaminen tai muuttaminen, sekä soveltuvien käytäntöjen ja ehtojen muokkaaminen tai muuttaminen; ja (3) sivuston tai minkä tahansa sen osan toiminnan keskeyttäminen rutiininomaisen tai ei-rutiininomaisen huollon, virheenkorjauksen tai muun muutoksen vuoksi.

Vastuunrajoitus. Ellei laki toisin määrää, emme missään tapauksessa ole vastuussa mistään sinulle aiheutuneista suorista, välillisistä tai minkään muunkaan tyyppisistä vahingoista, mukaan lukien kaikki välilliset tai seuraamukselliset (i) voittojen menetykset, (ii) liiketoiminnan keskeytykset, (iii) liikearvon tai maineen menetykset (iv) tai muut menetykset, vaikka meille olisikin ilmoitettu tällaisten vahinkojen mahdollisuudesta.

Jos näiden käyttöehtojen määräyksistä huolimatta meidän todetaan olevan sinulle korvausvelvollisia vahingoista tai menetyksistä, jotka johtuvat sivuston käytöstäsi tai jotenkin liittyvät siihen.

Vahingonkorvaukset

Olet itse vastuussa toiminnastasi ja et saa levittää sivustomme kautta mitään lainvastaista materiaalia. Pornografisen tai muun selkeästi epäsopivan materiaalin jakaminen yleisessä kuvavirrassa on kielletty.

Sitoudut tarvittaessa maksamaan vahingonkorvausta kaikilta vaatimuksilta, menetyksiltä, vastuilta, vaateilta ja kustannuksilta (asianajokulut mukaan lukien), joita mikä tahansa kolmas osapuoli meitä vastaan esittää sinun sivuston käytöstäsi johtuen tai siihen liittyen.

Käyttöehtojen rikkominen tai noudattamatta jättäminen

Voimme luovuttaa mitä tahansa hallussamme olevia sinua koskevia tietoja (henkilöllisyytesi mukaan lukien), mikäli katsomme, että tällainen luovutus on välttämätöntä sivuston käyttöösi liittyvän tutkimuksen tai valituksen kannalta, tai tunnistaaksemme tahon, ottaaksemme yhteyttä tahoon tai ryhtyäksemme oikeudellisiin toimiin tahoa vastaan, joka saattaa vahingoittaa tai loukata (tahallisesti tai tahattomasti) meidän oikeuksiamme tai omaisuuttamme tai sivuston käyttäjien – oikeuksia tai omaisuutta. Varaamme kaikissa tilanteissa oikeuden luovuttaa mitä tahansa tarpeellisiksi katsomiamme tietoja noudattaaksemme sovellettavaa lakia, määräystä, oikeudenkäyntimenettelyyn liittyviä vaatimuksia tai viranomaispyyntöä. Voimme myös luovuttaa tietojasi tilanteissa, joissa katsomme, että sovellettava laki vaatii tai sallii tällaisen luovutuksen.

Ymmärrät ja hyväksyt, että saatamme säilyttää minkä tahansa sivuston kautta tai sivustolla tarjotun palvelun kautta meille lähettämäsi lähetyksen tai viestin, ja saatamme myös luovuttaa tällaisia tietoja, mikäli laki niin vaatii tai mikäli katsomme, että tietojen säilyttäminen ja luovuttaminen on kohtuudella välttämätöntä (1) oikeudenkäyntimenettelyn vaatimusten noudattamiseksi, (2) näiden käyttöehtojen toimeenpanemiseksi, (3) vastataksemme tietosuoja- tai muiden henkilöiden oikeuksien rikkomuksia koskeviin vaateisiin (4) suojellaksemme oikeuksiamme, omaisuuttamme tai työntekijöidemme, sivuston käyttäjien, sivustolla vierailijoiden ja suuren yleisön turvallisuutta.

Hyväksyt, että voimme oman harkintamme mukaan ja ilman erillistä ilmoitusta lopettaa käyttöoikeutesi sivustolla ja/tai estää pääsysi sivustolle tulevaisuudessa, mikäli katsomme sinun rikkoneen tai jättäneen noudattamatta yhtä tai useampaa näistä käyttöehdoista tai muista sopimuksista tai ohjeista, jotka saattavat liittyä sivuston käyttöösi. Hyväksyt myös, että näiden käyttöehtojen rikkomukset tai noudattamatta jättäminen on laiton ja sopimaton liiketapa, joka aiheuttaa meille vahinkoa, jota rahalliset korvaukset eivät riitä korjaamaan, ja hyväksyt että meillä on oikeus vaatia mitä tahansa asianomaisessa tilanteessa tarpeelliseksi tai asianmukaiseksi katsomaamme kieltomääräystä tai kohtuullista korvausta. Nämä oikeuskeinot ovat käytössämme muiden lisäksi, joita meillä saattaa sinua vastaan lainsäädännön ja kohtuuden mukaan olla.

Hyväksyt, että voimme oman harkintamme mukaan ja ilman erillistä ilmoitusta lopettaa käyttöoikeutesi sivustolle syistä, joihin kuuluvat (mutta ei näihin rajoittuen) (1) toimeenpanevien viranomaisten tai muiden viranomaisten pyynnöt, (2) oma pyyntösi (tilin poistaminen omasta pyynnöstä), (3) sivuston, sivustolla tarjotun palvelun tai sivuston kautta tarjotun palvelun lopettaminen tai merkittävä muutos, tai (4) odottamattomat tekniset seikat tai ongelmat.

Jos ryhdymme oikeustoimiin sinua vastaan näiden käyttöehtojen rikkomisen vuoksi, meillä on oikeus periä, ja sinä sitoudut vaadittaessa maksamaan, kaikki kohtuulliset oikeudenkäyntikulut ja -kustannukset, jotka tällaisista toimista aiheutuvat, sekä kaikki muut meille myönnetyt korvaukset. Hyväksyt, että emme ole vastuussa sinulle tai millekään kolmannelle osapuolelle käyttöoikeutesi lakkauttamisesta sivustolle käyttöehtojen rikkomisen tai noudattamatta jättämisen vuoksi.

Lopettaminen harkintamme mukaan

Pidätämme oikeuden lopettaa sivuston käyttösi välittömästi, mikäli rikot näitä käyttöehtoja tai jätät noudattamatta niitä, tai jos meillä on perustellut syyt uskoa, että tulet rikkomaan näitä ehtoja tai muutoin toimimaan tavalla, jonka katsomme oman harkintamme mukaisesti olevan mahdotonta hyväksyä.

Yhteystiedot rekisterinpitäjään

Info@somega.net